Webgune honen titularra FERRETERIA BALPARDA C.B da, eta honako identifikazio-datu hauek ditu:

– Autonomía 65, 48012, Bilbao.

– E95400743

– 944272096, info@ferreteriabalparda.com

Hemendik aurrera, “ENPRESA” bezala deituko diogu.

1 INFORMAZIO ETA BAIMENA.

Pribatutasun Politika hau onartuz, erabiltzailea informatuta geratzen da eta bere baimen askea, informatua, espezifikoa eta zalantzarik gabea ematen du, web orri honen bidez ematen dituen datu pertsonalak (aurrerantzean, webgunea) ENPRESAK trata ditzan.

2 DATUAK EMATEKO DERRIGORTASUNA.

Webguneko inprimakietan eskatutako datuak, oro har, nahitaezkoak dira (eskatutako eremuan kontrakoa

zehazten ez bada) ezarritako helburuak betetzeko. Beraz, horiek ematen ez badira edo behar bezala ematen ez badira, ezin izango dira erantzun, webgunearen edukia libreki bistaratu ahal izango dela alde batera utzi gabe.

3 ZERTARAKO ERABILIKO DIRA ERABILTZAILEAREN DATU PERTSONALAK ETA ZENBAT DENBORAZ?

Webgunearen bidez emandako datu pertsonalak ENPRESAK tratatuko ditu, honako helburu hauen arabera:

– Erabiltzailearen eskaerak, eskabideak, gorabeherak edo kontsultak kudeatzea, izapidetzea eta horiei erantzutea, erabiltzaileak bere datuak “Kontaktua” inprimakiaren bidez ematen dituenean. Erabiltzailearen datuak helburu horrekin gordeko dira, erabiltzailearen baimena aurkaratu edo ezeztatu arte.

– Erabiltzaileei aldizka, baita bitarteko elektronikoen bidez ere beren interesekoak izan daitezkeen produktuekin, zerbitzuekin, sustapenekin, eskaintzekin, ekitaldiekin edo albisteekin zerikusia duten merkataritza-komunikazioak bidaltzea, baldin eta erabiltzaileak baimena ematen badu dagokion egiaztapen-laukitxoa markatuta, edo, hala badagokio, baimena aurkaratzen edo ezeztatzen badu.

4 ERABILTZAILEAREN ZEIN DATU TRATATUKO DIRA?

ENPRESAK erabiltzailearen datuen kategoria hauek landuko ditu:

– Datu identifikagarriak: izen-abizenak eta NANa.

– Kontaktu datuak: posta-helbidea, helbide elektronikoa eta telefonoa.

– Fakturazio datuak.

5 ZEIN DA ERABILTZAILEAREN DATUEN TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA?

ENPRESAk erabiltzailearen datuak tratatzeko, eskatzen zaion baimena hartu behar du oinarri eta baimen hori edozein unetan ken dezake. Hala ere, baimena kenduz gero, horrek ez du eraginik izango aurretik egindako tratamenduen zilegitasunean.

Aipatutako helburuetarako lortutako baimenak independenteak dira, eta, beraz, erabiltzaileak horietako bat bakarrik baliogabetu ahal izango du, gainerakoei eragin gabe.

6 ZEIN HARTZAILERI JAKINARAZIKO ZAIZKIO ERABILTZAILEAREN DATUAK?

Erabiltzailearen datuak ez zaizkio beste enpresa bati jakinaraziko, legezko betebeharra baldin ez bada.

7 ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA.

Erabiltzailea:

– Bermatzen du 18 urtetik gorakoa dela eta ENPRESARI ematen dizkion datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla. Horretarako, erabiltzaileak jakinarazten dituen datu guztiak egiazkoak direla ziurtatuko du, eta emandako informazioa behar bezala eguneratuta edukiko du, bere benetako egoerari erantzun diezaion.

– Webgunearen bidez ematen dituen informazio faltsuen edo zehaztugabeen erantzule izango da, bai eta horrek ENPRESARI edo hirugarrenei eragiten dizkien zuzeneko edo zeharkako kalte eta galeren erantzule ere.

8 MERKATARITZA ETA SUSTAPEN KOMUNIKAZIOAK.

Erabiltzaileek emandako datu pertsonalak ENPRESAK tratatzen dituen helburuetako bat erabiltzaileentzat adierazgarriak diren produktu, zerbitzu, sustapen, eskaintza, ekitaldi edo berriei buruzko informazioa biltzen duten komunikazio elektronikoak bidaltzea da.

Erabiltzaileak ENPRESAren merkataritza- edo sustapen-komunikazioak jasotzeari utzi nahi badio, zerbitzuari baja emateko eska dezake, helbide elektroniko honetara mezu elektroniko bat bidalita: info@ferreteriabalparda.com

9 ESKUBIDE JARDUTEA.

Erabiltzaileak edozein unetan eta doan bidal dezake idazki bat FERRETERIA BALPARDA C.B.ra info@ferreteriabalparda.com helbidean, bere nortasun-agiriaren fotokopiarekin batera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta transferitzeko eskubideak eskatzeko.

Gainera, erreklamazioa aurkez dezake Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, helbide honen bidez: Datuak Babesteko Espainiako Agentzia, Jorge Juan kalea 6, 28001-Madril, baldin eta interesdunak uste badu FERRETERIA BALPARDA C.B.k urratu egin dituela datuak babesteko aplikatu beharreko araudiak aitortzen dizkion eskubideak.

10 SEGURTASUN-NEURRIAK

FERRETERIA BALPARDA C.B.k konfidentzialtasun osoz tratatuko ditu beti erabiltzailearen datuak, eta datu horiek isilpean gordetzeko betebeharra gordeko du, aplikatzekoa den araudian aurreikusitakoaren arabera. Horretarako, beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditu, datuen segurtasuna bermatzeko eta datuok aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta datu horiek dituzten arriskuak.