Erabilera-baldintzak

Atal honetan, erabiltzaileak webgune horretara sartzeko eta hura erabiltzeko dituen baldintzei buruzko informazioa jasotzen da. www.ferreteriabalparda.com webguneari buruzko informazio orokorra, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

Titular: Ferretería Balparda C.B.

Nif: E95400743

Egoitza: Autonomía 65, 48012, Bilbao

E- mail: info@ferreteriabalaparda.com

Telefonoa: 944272096

 1. Webgunearen helburua

Gure webgunean bezeroari interesatzen zaion guztiari buruzko informazioa ematen dugu:

Gu eta gure produktuak.

 1. Webgune honetan sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

Webgunerako sarbidea, edukiak eta informazioa. Webgune honetara sartzea erabiltzaileen erantzukizuna da soilik, eta bertan jasotako legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-terminoak onartzea eta ezagutzea dakar. Webgunearen titularrak eskubidea izango du edozein unetan egoki iritzitako eta webgunerako beharrezkotzat jotzen dituen aldaketa guztiak egiteko, aldez aurretik abisatu beharrik izan gabe.

 1. Webgunea eta edukiak behar bezala erabiltzeko betebeharra

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du legearen, lege-ohar honen eta jakinarazten zaizkion jarraibide eta abisuen arabera webgunea eta funtzionalitateak behar bezala erabiltzeko.

Erabiltzailea behartuta dago webgunea eta haren eduki guztiak xede zilegietarako eta debekatu gabeetarako erabiltzera, baldin eta indarrean dagoen legeria urratzen ez badute edota webgunearen titularraren, taldeko enpresen edo beste edozeinen eskubide legitimoak kaltetzen ez badituzte, eta/edo zuzenean edo zeharka edozein kalte edo galera eragin badezakete.

Helburu horretarako, erabiltzaileak ez du webguneko edukirik erabiliko legez kanpoko helburuetarako edo efektuetarako, Lege Ohar honetan debekatuta daudenetarako, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dietenetarako edo, edozein modutan, Taldearen, beste Erabiltzaile batzuen edo Interneteko edozein erabiltzaileren (hardwarea eta softwarea) edozein ekipo informatikotan (hacking) biltegiratutako webgunea, ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak edo era guztietako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, honda edo eragotz dezaketenetarako.

Bereziki, eta argibide gisa eta ez zehatz-mehatz, Erabiltzaileak hitz ematen du ez duela ez informaziorik, ez daturik, ez edukirik, ez mezurik, ez grafikorik, ez marrazkirik, ez soinu- edota irudi-fitxategirik, ez argazkirik, ez grabaziorik, ez softwarerik, eta, oro har, mota guztietako materialik emango, baldin eta:

 • nolanahi ere, Konstituzioan, nazioarteko itunetan eta gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxietsi edo urratzen baditu.
 • delituak, iraingarriak, difamatzaileak, bortitzak edo, oro har, legearen aurkakoak, onartutako moralaren eta ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak diren jardunak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu;
 • sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo izaeragatik diskriminaziozko jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu;
 • delitu, bortitz, iraingarri, kaltegarri, umiliagarri edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak diren produktu, elementu, mezu edota zerbitzuak sartzea, eskura jartzea edo haietara sartzea ahalbidetzea;
 • faltsua, anbiguoa, zehaztugabea, gehiegizkoa edo epez kanpokoa izan daiteke, eta nahasmena eragin dezake haren xedean edo komunikatzailearen asmo edo asmoetan;
 • hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko edozein eskubidek babesten badu, eta Erabiltzaileak aldez aurretik bere titularretatik ez badu lortu egiten duen edo egin nahi duen erabilera gauzatzeko behar den baimena;
 • hirugarrenen enpresa-sekretuak urratzea;
 • pertsonen ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidearen aurkakoa bada;
 • edonola ere, webgunearen titularraren edo hirugarrenen kredituari kalte egiten dio;
 • komunikazioen sekretuari buruzko araudia urratzen badu;
 • hala badagokio, legez kanpoko publizitatea, engainagarria edo desleiala izatea, eta, oro har, lehia desleiala izatea.
 • birusak edo beste elementu fisiko edo elektroniko batzuk baditu, sarearen, sistemaren edo webgunearen titularraren edo hirugarrenen ekipamendu informatikoen (hardwarea eta softwarea) funtzionamendu normala kaltetu edo eragotzi dezaketenak, edo ekipo informatiko horietan biltegiratutako dokumentu elektronikoak eta artxiboak kaltetu ditzaketenak;
 • bere ezaugarriengatik (formatua, luzera, etab.) Zerbitzuaren funtzionamendu normalean zailtasunak eragitea;
 • aurretik xedatutakoaren arabera, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunean erabiltzaileen eskura jarritako edukiak erabiltzeko, eta halakotzat joko dira, zerrenda horrek izaera mugatzailerik izan gabe, testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, linkak eta gainerako ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, bai eta diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak ere (aurrerantzean, edukiak), legearen, lege-ohar honen, gainerako abisuen, erabilera-erregelamenduen eta erabiltzaileen eskura jarritako jarraibideen, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eta ordena publikoaren arabera, eta, bereziki, honako hauek ez egiteko konpromisoa hartzen du:

== edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan jendaurrean komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, dagozkion eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.

== copyrighta eta webgunearen titularraren edo taldeko enpresen edo haien titularren eskubide-erreserbaren gainerako identifikazio-datuak ezabatzea, manipulatzea edo edozein modutan aldatzea, aztarna digitaletatik edo eskubide horiek aitortzeko ezarritako beste edozein bitarteko teknikotatik. Erabiltzaileak ez du edukirik lortuko, ez eta lortzen saiatuko ere, eta, horretarako, kasuen arabera, eskura jarri zaizkion edo edukiak dauden webgunean horretarako adierazi ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliko ditu, edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi direnak, betiere webguneari, zerbitzuei eta/edo edukiei kalte egiteko edo horiek baliogabetzeko arriskurik ez badakarte.

zehazki, webgunearen titularraren argazki- eta audio-/bideo-fitxategiak erabiltzeko, baldintza hauek bete behar dira: debekatuta dago merkataritza-helburuetarako erabiltzea eta/edo ondoren banatzea. Hemen eskuragarri dauden irudiak eta ikus-entzunezko baliabideak komunikabideek soilik erabiltzeko dira, eta informatzeko baino ez, betiere jatorria aipatzen bada. Beraz, debekatuta dago beste konpainia batzuen jarduerak, produktuak edo ekitaldiak ilustratzeko erabiltzea. Titularraren taldeko enpresek beretzat gordetzen dute audio- eta bideo-irudi edo -fitxategi horiek erabiltzeko baimena kentzeko eskubidea, haien interesak nolabait kaltetzen dituzten helburuetarako erabiltzen ari direla uste dutenean.

erabiltzaileek eta, oro har, beren webgunearen eta www.ferreteriabalparda.com webgunearen (aurrerantzean, Hiperesteka) artean hiperesteka bat ezarri nahi duten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, betiere aldez aurreko baimenarekin:

== hiperestekak webgunearen hasierako home-pagean edo hasiera orrian edo Titularrak baimena ematen dion puntu zehatzean sartzeko aukera baino ez du emango. Webgunearen titularrak ezingo ditu inola ere erreproduzitu;

== ez da frame bat sortuko webgunearen web-orrietan;

== ez da adierazpen edo argibide faltsurik, okerrik edo okerrik egingo webgunearen titularrari, zuzendariei, enplegatuei, webgunearen web-orriei eta produktu edo/eta zerbitzuei buruz;

== ez da adieraziko, ezta aditzera emango ere, webgunearen titularrak Hiperesteka baimendu duenik edo Hiperesteka ezartzen duen webgunean eskainitako edo eskuragarri jarritako zerbitzuak edozein modutan gainbegiratu edo bereganatu dituenik;

== hiperesteka bera osatzen duten zeinuak izan ezik, Hiperesteka ezartzen den webguneak ez du izango webgunearen titularraren marka, izen komertzial, establezimendu-errotulu, izendapen, logotipo, eslogan edo bestelako zeinu bereizgarririk; eta

== hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du edukiko moralaren, oro har onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako informazio edo eduki ez-zilegirik, ezta hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukirik ere.

hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, webgunearen titularraren eta hiperesteka ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta webgunearen titularrak haren edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere.

 1. Jabetza industrial eta intelektualeko eskubideak

Erabiltzailea behartzen da webgunearen titularraren, taldeko enpresen eta beste edozein hirugarrenen jabetza industrialeko eskubideak errespetatzera. Webgunea erabiltzeak edo bertan sartzeko baimena emateak ez du esan nahi webgune horretan erabiltzen diren marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematen denik.

Erabiltzaileak webgunea bere terminalean deskargatu ahal izango du, betiere erabilera pribaturako bada, inolako merkataritza-helbururik gabe; beraz, ezin izango du webgunearen edukia ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, publikoki komunikatu, laga, eraldatu edo erabili xede publiko edo komertzialetarako.

Era berean, edukiak webgunearen Titularraren edo taldeko enpresen jabetza intelektualak dira, eta ezin zaizkio erabiltzaileari laga, lege-ohar honetan ezarritakoaren arabera, eduki horien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideak edo bestelako eskubideak, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa ez bada.

 1. Zerbitzuaren iraupena

Webgunearen titularrak ez du webgunearen erabilgarritasuna eta funtzionamenduaren jarraitutasuna bermatzen. Hori posible denean, webgunearen titularrak webgunearen funtzionamenduaren etenaldien berri emango du aldez aurretik. Webgunearen titularrak ere ez du bermatzen webgunea erabilgarria izango denik jarduera jakin batzuk egiteko, ez eta hura hutsik geratuko denik ere.

Webgunearen titularraren webgunerako sarbideak iraupen mugagabea du; hala ere, webgunearen titularrak eskubidea izango du, aldez aurretik abisatu gabe, bere ustez webgunea erabiltzeko arauak betetzen ez dituzten erabiltzaileen sarbidea eteteko eta dagozkion lege-neurriak baliatzeko. Gainera, webgunearen titularrak webguneko atal batzuetarako sarbidea herritar guztientzat mugatzeko eskubidea izango du, eta erabiltzaile edo erabiltzaile-talde jakin batzuentzat soilik mugatu ahal izango du, sarbide-pasahitz bat entregatuz. Pasahitzaren arduradunak izango dira.

 1. Erantzukizun bazterketa

Webgunearen titularrak ahalik eta ahalegin handiena egiten du web-orriko edukietan akatsik egon ez dadin.

Webaren titularrak ez du erantzukizunik izango honako hauen ondorioz sortutako kalte-galerengatik:

== Funtzionamendua etetea edo webgunera sartzeko aukerarik ez izatea.

== Erabiltzaileak webgunea pribatutasunez eta segurtasunez erabiltzea, eta/edo baimendu gabeko hirugarrenen baimenik gabeko sarbidea.

== Sistema informatikoetan eragin negatiboa izan dezaketen elementuak transmititzea.

 1. Cookien erabilera

Webgunearen titularrak cookieak erabili ahal izango ditu bere webgunean nabigatzea errazteko eta Erabiltzailearen lehentasunak ezagutzeko. Hala ere, erabiltzaileak bere ekipoa konfiguratu ahal izango du jasotzen dituen cookieak onartzeko edo ez onartzeko, gure Cookieen Politikan agertzen diren jarraibideen arabera.

 1. Datu pertsonalen babesa

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan xedatutakoa betez, aldez aurretik informazioa emango zaie beren datu pertsonalak ematen dituzten edo emango dituzten erabiltzaile guztiei, erregelamendu horretan aurreikusitakoaren arabera. Zure datuak erregelamendu horren arabera tratatuko dira, eta jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko, transferitzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak balia ditzakezula info@ferreteriabalparda.com helbidean, bai eta erreklamazioak egiteko eskubidea ere, helbide honetan: www.aepd.es.

Webgunean eskuragarri dauden formularioen bidez, informazio pertsonala bilduko da, dagokion laukitxoa edo checkbox markatuz. Erabiltzaileak berariaz eta libreki onartuko du bere datu pertsonalak eskatutako helbururako erabiltzea.

 1. Forua eta gatazkak konpontzea

Gatazkak konpontzeko, eta beste edozein foruri, epaitegiei eta erabiltzailearen egoitzako auzitegiei uko eginez, alderdiek aukeratzen dutenaren mende jartzen dira. Gatazkak konpontzeko Europako web-orria eskura duzula jakinarazten dizugu:

https://ec.europa.eu/consumers